Senior Incasso Medewerker (f/m/d) (remote)

Permanent employee, Full-time · Amsterdam

Read job description in:
Ben jij klaar om de markt te veranderen?
PAIR Finance werd in 2016 in Duitsland opgericht met de visie om de incassobranche in Europa digitaler, efficiënter en klantgerichter te maken. Ons incassoproces is gericht op deze visie en onze missie om efficiënt te incasseren zonder de klantrelatie in gevaar te brengen. Met name in de minnelijke incassofase kunnen we met onze innovatieve aanpak met behulp van AI echt verschil maken ten opzichte van de aanpak van traditionele aanbieders en servicegerichter handelen.

Sinds juni 2023 zijn we ook actief in de BeNeLux en we groeien hard! 
Ken jij alle facetten van het incasso vak? Ben jij die persoon die altijd klaar staat voor zijn/haar collega’s om te helpen en voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen? Heb jij altijd een luisterend oor voor klanten en kun je oplossingsgericht communiceren? Vind je het leuk om in een snel groeiend bedrijf te werken? Dan zijn we op zoek naar jou om ons klantenserviceteam te versterken! Word onderdeel van ons internationale team dat met innovatie en passie de traditionele incassobranche verandert! 
Wat je bij ons kunt doen:
 • Je communiceert oplossingsgericht en met begrip met opdrachtgevers, klanten en derden (bijv. schuldhulpverleners of bewindvoerders) via telefoon, e-mail, chat en brief (Geen outbound telefonie).
 • Je helpt klanten door met een luisterend oor de oplossing te vinden die het beste bij hen past. 
 • Je bent o.a. contactpersoon voor de deurwaarder over gerechtelijke dossiers. 
 • Je bent dol op techniek en weet als geen ander snel en effectief verschillende systemen tegelijk te gebruiken
 • Je vraagt actief om feedback van klanten om onze technologie en diensten continu verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Je bent samen met het team verantwoordelijk voor het optimaliseren van de interne processen.
 • Je beantwoordt inhoudelijke complexe vragen van collega's, klanten en opdrachtgevers.
 • Je houdt van optimaliseren en verandering en je wilt bijdragen aan onze groei.
Wat wij van jou vragen:
 • Je hebt minimaal 5 jaar incasso ervaring.
 • Je bent werkzaam in een senior rol of bent toe om de stap te maken naar een senior rol.
 • Je wordt er enthousiast van om in een snelle omgeving te werken en om processen continu te verbeteren.
 • Je kunt vloeiend communiceren in het Nederlands en Engels (geschreven en gesproken).
 • Je hebt een passie voor nieuwe technologieën zoals AI.
 • Een afgeronde MBO niveau 4 opleiding.
 • Een afgeronde cursus NVI basis is een vereiste. 
 • Een afgeronde cursus NVI problematische schulden is een pré.
 • Heb je ook incasso ervaring op de Belgische markt? Solliciteer dan direct!

Transparantie, daadkracht, eigenaarschap, klantgerichtheid, innovatie en integriteit zijn belangrijk voor ons, en wij bij PAIR Finance belichamen deze waarden. Kun jij je vinden in deze waarden? Maak dan deel uit van ons team en vul ons aan met jouw individuele motivatie en karakter!
Ons aanbod voor jou:
 • Flexibele werktijden, mogelijkheid tot thuiswerken en 28 vakantiedagen voor een evenwichtige balans tussen werk en privé.
 • Goed salaris voor jouw sterke prestaties en een hele goede pensioenregeling.
 • Uitdagende, gevarieerde taken voor je steile leercurve.
 • Individuele ontwikkelingsmogelijkheden en een transparante, waarderende feedbackcultuur voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • Een internationaal team met professionele collega's en sterke experts voor een inspirerend netwerk.
 • Team evenementen voor een succesvol team.
Wie is jouw contactpersoon?
Je contactpersoon voor deze functie is Jasmin Baldrich. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via e-mail (jobs@pairfinance.com) of via de telefoon (+49 151 28318404). Bezoek voor meer informatie over PAIR Finance onze website en onze carrièrepagina.
Over ons
Wij revolutioneren de incassowereld met onze digitale incasso-oplossing, gekenmerkt door onze hoge klantgerichtheid en efficiëntie. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie combineren we technologie met gedragswetenschap en zo zijn we in staat om klanten individueel en op een eenvoudige manier te benaderen gedurende het gehele incassoproces.

Versterkt door een van de meest gerenommeerde private equity bedrijven in de fintech-sector, Pollen Street, evenals partnerschappen met andere investeerders zoals Zalando Payments en finleap, biedt PAIR Finance een uitstekende mogelijkheid om diep in de fintech-industrie te duiken en deze actief vorm te geven.

PAIR Finance is een equal-opportunity-werkgever. Wij hechten waarde aan een divers team en een inclusieve cultuur. We verwelkomen sollicitaties van alle gekwalificeerde personen, ongeacht etniciteit, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, leeftijd, nationale afkomst, burgerlijke staat of handicap.

Ga voor meer informatie over PAIR Finance naar
https://pairfinance.com/nl/home/ of https://pair.jobs.personio.com/ https://www.kununu.com/de/pair-finance1.

Wil je meer weten over PAIR Finance en de functie? Wij beantwoorden graag je vragen en ontvangen ook graag jouw sollicitatie!
Are you ready to change the market?
PAIR Finance was founded in Germany in 2016 with the vision of making the debt collection industry in Europe more digital, efficient and customer-centric. Our debt collection process is focused on this vision and our mission to collect efficiently without jeopardizing the customer relationship. Especially in the amicable collection phase, our innovative approach using AI allows us to make a real difference compared to the approach of traditional providers and act in a more service-oriented way.

Since June 2023 we are also active in the BeNeLux and we are growing fast! 
Do you know all facets of the debt collection profession? Are you the person who is always ready to help their colleagues and answer substantive questions? Do you always have a listening ear for customers and can you communicate in a solution-oriented way? Do you enjoy working in a fast growing company? Then we are looking for you to join our customer service team! Become part of our international team that is changing the traditional debt collection industry with innovation and passion!
What you can do with us:
 • Confident communication with clients, consumers and third parties (e.g. lawyers) via telephone, e-mail, chat and letter and the solution-oriented and competent support of the requests.
 • Handling of legal issues, such as inquiries from debt counseling agencies, or criminal charges and being a contact person for the bailiff on court files. 
 • Being available as a contact person for your colleagues, clients and customers in case of technically complex topics and legal issues.
 • Process files in a commercially effective manner and maintain CRM systems.
 • Collecting feedback from clients and customers and thus supporting the improvement of technology and services.
 • Further development of internal processes and structures to strengthen the own team.
What you should bring for it:
 • Several years (5+) of experience in customer service with a focus on receivables management/debt collection.
 • Passion for contributing to fast-paced environments and to continuously improve processes and standards.
 • Mandatory business fluent communication skills in Dutch and English (written and spoken)
 • Good MS Office skills and a passion for new technologies such as AI.
 • A completed MBO level 4 education is mandatory.
 • A completed NVI basic course is a requirement and a completed NVI problematic debt course is a plus.
 • Do you also have debt collection experience in the Belgian market? Then apply immediately!

Transparency, Execution, Ownership, Customer Centricity, Innovation, and Integrity are important to us, and we at PAIR Finance embody these values. Do you find yourself in these values? Then become part of our team and complement us with your individual motivation and character!
Our offer for you:
 • Flexible working hours, possibility to work from home (within the Netherlands), and 28 vacation days for a balanced work-life balance
 • Good salary for your strong performance as well as a covered pension plan.
 • Challenging, varied tasks for your steep learning curve.
 • Individual development offers as well as a transparent, appreciative feedback culture for your personal development.
 • An international team with professional colleagues and strong experts for an inspiring network.
 • Team events for a successful team.
Who is your contact person?
Your contact person for this position is Jasmin Baldrich. If you have any questions, please do not hesitate to contact me via email (jobs@pairfinance.com) or via phone (+49 151 28318404). For more information about PAIR Finance, please visit our website and our careers page.
About us
We are rethinking debt collection with our digital debt collection solution, characterized by our high customer orientation and efficiency standards. By using artificial intelligence, we are combining technology with behavioral science and so we are able to contact customers individually and in a simple way throughout the entire collection process.

Strengthened by one of the most renowned private equity firms in the fintech sector, Pollen Street, as well as partnerships with other investors such as Zalando Payments and finleap, PAIR Finance offers an excellent opportunity to dive deep into and actively shape the fintech industry.

PAIR Finance is an equal-opportunity employer. We value a diverse team and an inclusive culture. We welcome applications from all qualified individuals regardless of ethnicity, color, religion, gender, sexual orientation, gender identity or expression, age, national origin, marital status, or disability.

For more information about PAIR Finance, visit 
www.pairfinance.com/ and www.pairfinance.com/karriere/ and https://www.kununu.com/de/pair-finance1

Do you want to find out more about PAIR Finance and the position? We are happy to answer your questions and also to receive your application!

Are you ready to change the market?

We appreciate your interest in working with PAIR Finance GmbH. Please fill out the following application form.
If you have any questions about the position or the application, please feel free to contact us via jobs@pairfinance.com.
Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.